فروشگاه انجمن اطلاع رسانی دیابت گابریک

لیوان سلامتی گابریک با طرح های جذاب، حجم استاندارد و نشانه گذاری های دقیق، به شما در شمارش واحد کربوهیدرات نوشیدنی ها کمک می کند!


قیمت پایه این محصول: 40000 تومان

شما می توانید جهت حمایت از کودکان دیابتی، این محصول را با نیت نیکوکاری و با قیمت مورد نظر خود خریداری نمایید.

لیوان سلامتی “کیپو”

قیمت: 70,000 تومان