فروشگاه انجمن اطلاع رسانی دیابت گابریک

پیکسل “کیپو” | سایز: 32 میلی متر

پیکسل دیابتی (طرح 7)

قیمت: 25,000 تومان

روز خود را با یک پیام شیرین آغاز کنید!

پیکسل های دیابتی گابریک، با پیام های نشاط آور و رنگ های جذاب، هر روز شما را پر از انرژی و حس های خوب خواهند کرد. مهم نیست چند سال دارید یا کجا کار می کنید؛ پیکسل های دیابتی برای هر روز شما یک حرف تازه دارند!