فروشگاه انجمن اطلاع رسانی دیابت گابریک

  • برای پیگیری صدور کارت میتوانید پس از یک هفته تا 10 روز کاری با شماره 82433-021 تماس بگیرید.
  • همچنین میتوانید از بخش سفارشات در حساب کاربری آخرین وضعیت سفارش خود را مشاهده کنید.