فروشگاه انجمن اطلاع رسانی دیابت گابریک

دفترچه ثبت قند خون (درمان با قرص)

قیمت: 22,000 تومان

اندازه گیری منظم قند خون یکی از مهمترین گام ها در مدیریت دیابت می باشد. ثبت عدد قند خون به شما و پزشکتان کمک می کند تا تحلیل دقیق تری از وضعیت قند خون شما در طول شبانه روز به دست آورده و بر آن اساس، ملاحظات دارویی، تغذیه ای و ورزشی متناسب را بکار گیرید.
دفترچه ثبت قند خون که برای افراد تحت درمان با قرص و انسولین به صورت مجزا طراحی و آماده گردیده است، به شما کمک خواهد کرد تا یک گام موثر در جهت بهبود مدیریت دیابت خود بردارید.