فروشگاه انجمن اطلاع رسانی دیابت گابریک

افراد مبتلا به دیابت در سراسر دنیا، همواره کارت و یا نشان ویژه ای را همراه خود دارند که در مواقع لازم، نشان می دهد مبتلا به دیابت هستند و نیازمند رسیدگی های ویژه می باشند. کارت بین المللی دیابت گابریک مطابق استانداردهای جهانی تدوین شده و دارای نشان فدراسیون بین المللی دیابت می باشد.


توجه: لطفا در هنگام ورود اطلاعات ارسال، عکس پرسنلی خود را در محل مشخص بارگذاری نمایید.

کارت شناسایی دیابت

قیمت: 55,000 تومان